• Oförglömliga minnen

  Oförglömliga minnen!

 • Upplevelser

  Upplevelser

 • Äventyr

  Äventyr

Utbildningar

Hem » Utbildningar

Varje år arrangerar Brevik flera olika utbildningar. Du hittar de som är aktuella här under.

 • Helheten

  Helheten är KFUM:s utbildningstrappa som består av fyra steg döpta efter KFUK och KFUM:s grundare: George, Williams, Emma och Mary.

  George

  Det första steget i KFUMs utbildningspaket har fått namnet ”George” efter grundaren av YMCA. George är en medlemsutbildning för alla som är medlemmar i KFUM. Inga förkunskaper krävs, enbart att du är medlem i KFUM eller är närstående. Som deltagare i Breviks sommarläger får du alltid en George under lägrets gång.

  Vi kan även hjälpa andra KFUM-föreningar att hålla i George. Syftet med kursen är att skapa en medvetenhet om att KFUM är mer än den egna verksamheten. Vi är både världens största och äldsta barn- och ungdomsorganisation men mängder av möjligheter. De olika delarna i kursininehållet kan låta lite torra och tråkiga men vi ser till att lägga upp kursen med diskussioner och aktivt deltagande så att den passar just er grupp.

  KURSINNEHÅLL
  • Presentationsövningar
  • Teambildning
  • Föreningskunskap
  • KFUMs logotyp
  • KFUM – vad det står för i er förening
  • KFUMs historia i Sverige och i världen
  • Utvärdering

  TIDSÅTGÅNG
  2-4 timmar

  Williams

  Williams är det andra steget i Helheten och vänder sig till dig som är nyfiken på ledarskap och vill ta ett första steg mot att själv bli ledare. För att gå Williams ska du ha gått George eller ha motsvarande kunskaper. Om du varit på läger på Brevik har du fått George under lägret. Williams består av en helg fylld med spännande och roliga teoripass blandat med mycket diskussioner och utmanande aktiviteter. Som medlem i KFUM är tanken att du också ska få en tydligare inblick i vad organisationen står för och arbetar med, samt vilka möjligheter som finns inom organisationen.

  KURSINNEHÅLL
  • Återblick på steg 1, George
  • Teambuilding
  • KFUM – vad symboliken betyder
  • Vad KFUMs villpunkter innebär
  • Vad det innebär att vara en förebild
  • Beteendekunskap
  • Kommunikation
  • Feedback
  • Utvecklingsmöjligheter inom KFUM

  Brevik anordnar Williams minst en gång om året, vanligtvis i oktober-november. För Brevikingar riktar sig kursen till er som var på sommarens Seniorläger eller är i samma ålder (15-16 år) men kursen är även öppen för deltagare från andra KFUM-föreningar. Kursen är INTE ett krav eller en garanti för att få komma som Ledaraspirant (lasp) kommande år men ditt deltagande kommer vägas in vid en eventuell lasp-ansökan.

  Emma

  Emma är en regional utbildning över en helg där man tillsammans med ledare från andra föreningar i sin region lär sig mer om ledarskap och KFUM.

  Mary

  Mary är den sista delen i helheten arrangeras en gång per år av KFUM Sverige. Mary arrangeras alltid i ett annat land och deltagarna får träffa en förening där och lära sig om hur KFUM arbetar på andra platser. De senaste åren har Mary arrangerats i Edinburgh, Barcelona och Bangkok. Mary är en kvalificerad ledarutbildning som fokuserar mycket på personlig utveckling och de erfarenheter som gruppen har med sig från sina uppdrag i KFUM.

 • LASP

  LASP (ledaraspirant)

  Om du vill lära dig mer om hur det är att var ideell ledare på Brevik kan du ansöka om att Ledaraspirant, eller som vi kallar det – lasp. Den största skillnaden från ev. tidigare år som deltagare på somarlägret är att du nu tar steget in i ledarstaben med allt vad det innebär. Som lasp genomgår du en 4 veckor lång praktisk och teoretisk ledarutbildning. Det blir bland annat diskussioner, praktik inom olika områden, hajk, planering och genomförande av den traditionella laspfesten med mera. Som lasp får du inte någon ekonomisk ersättning men du har gratis mat & logi och så får du en riktigt bra grund inför eventuellt kommande somrar som ledare.

  Som lasp ska du vara på Brevik hela K1 eller hela K2, du ska också delta i ledarträningen som ligger under Kristi Himmelsfärdshelgen och i startdagarna som ligger dagarna innan respektive periods lägerstart. Precis som övriga ledare har du fyra lediga dygn som ledningsgruppen fördelar i samråd med dig och övriga ledare.

  Ledningsgrupperna som tillsätter ledare och laspar har förberedelse- och utbildningshelg i februari varje år och då tillsätts också många tjänster. Intresset för att vara lasp har varit stort de senaste åren. Antalet platser är begränsat så lägg därför lite extra tid på att skriva en bra ansökan. Att ha gått vår ledarutbildning Williams och/eller deltagit i Seniorläger 1/Best of Brevik kan vara en merit men det är inget krav för att bli antagen som lasp. Det är heller ingen garanti att du får en plats som lasp genom att ha gått Williams eller Seniorläger 1/Best of Brevik.

 • Instruktörsutbildning

  Instruktörskurs 1, TSU

  På Brevik arbetar vi med teambuilding enligt en modell vi kallar ”Trygghet, Samarbete och Utmaning” (TSU). Grundtanken är att man i grupp gör olika övningar inom dessa tre delar, under ledning av en av våra utbildade instruktörer. Övningarna kan användas mycket seriöst eller bara som lekar och kan anpassas efter barn- eller vuxengrupper.

  Trygghetsövningarna är grunden och syftar till att få alla att känna sig trygga i gruppen. Sen går gruppen vidare till att göra samarbetsövningar. Här ska olika problem lösas och hela gruppen måste vara med och hjälpa till. Fokus ligger på bland annat problemlösning och att ta vara på alla gruppmedlemmars olika kunskaper och färdigheter. Till sist kommer utmaningarna som handlar om att utmana sig själv som individ men med gruppen som stöd.

  Under kursens tre dagar går vi igenom metoden både i teori och praktik. Du genomför övningar i grupp med andra kursdeltagare, gruppen diskuterar sedan med kursledaren efter varje övning för att till sist själv i slutet av helgen kunna planera och genomföra ett TS-pass. Detta är en grundkurs och du behöver inga förkunskaper. Om du är intresserad av att arbeta som instruktör på Brevik finns även en fortsättningskurs i att leda våra höghöjdsaktiviteter.

  Brevik anordnar denna kurs minst en gång om året, vanligtvis i mars-april. Kontakta Brevik vid intresse eller om ni vill beställa ytterligare kurstillfällen.

  Instruktörskurs 2, Höghöjd

 • Nationell Handledarutbildning

  Nationell Handledarutbildning

  Denna kurs vänder sig till instruktörer som är minst 20 år och som har erfarenhet av att leda en grupp i teambuildingaktiviteter. De ska ha lett tillräckligt mycket för att tidigare grupper ska kunna fungera som en kunskapsbank att befästa nya kunskaper i. De ska vara där i sin egen process, att de upplever att de inte själva kommer vidare i hur man får en grupp att lära av upplevelsen och koppla det till sig själva, till gruppen eller andra konkreta situationer.

  Syfte

  Syftet med kursen är tvådelat:

  att ge instruktörerna mer kunskap kring vad som påverkar processen i en grupp. De ska kunna uppmärksamma beteenden som inverkar på samspelet och själva förstå vad det har för betydelse.
  att förstå hur de som instruktörer påverkar lärandeprocessen hos gruppen genom att leda samtalet på olika sätt.

  Kursinnehåll

  Under kursen kommer vi att:

  delge varandra erfarenheter av att processa en grupp.
  gå igenom samtalsledarens betydelse för en individs och en grupps process.
  prova att själva leda en grupp och upptäcka mönster som sedan ska processas.
  prova att själva processa en grupp med samtalet som redskap.

 

 

 

KFUM BREVIK
Tel: 0125-51018
Mail: info@kfumbrevik.se
www.kfumbrevik.se

BESÖKSADRESS
Östra Ny, Brevik
610 30 Vikbolandet

MER AV OSS

Facebook

Instagram

KFUM Brevik

Arvsfondsprojektet

Translate »